Ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że firma Vertica ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy usług informatycznych w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usługi Adresorium oraz telepracy w firmie VERTICA” realizowanego w ramach Działania 4.3 „Rozwój komercyjnych e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez firmę VERTICA Łukasz Rutkiewicz.

Szczegóły postępowania dostępne są pod adresem: Zapytanie ofertowe

ue43

Otrzymaliśmy dotację w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Firma Vertica otrzymała dotację w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt znak WND-POIG.05.04.01-04-019/13 pn. ” Ochrona patentowa cyfrowego modelowania powierzchni rzeczywistych”. Celem projektu jest rozpoczęcie międzynarodowej procedury patentowej dla wynalazku będącego własnością firmy na obszarze EPC oraz Stanów zjednoczonych. Budżet projektu: 390 000,00 PLN. Wartość dofinansowania: 273 000,00 PLN. Okres realizacji projektu:…

Details