Mobilnyserwisant.pl - łatwe i szybkie dokumentowanie zleceń.

Stworzyliśmy narzędzie do łatwego i szybkiego dokumentowania zleceń za pośrednictwem telefonu/tabletu o nazwie MobilnySerwisant. Aplikacja instalowana jest na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz jest dostępna także przez przeglądarkę internetową. Pracownik wykonujący swoją pracę dokumentuje ją zwykle telefonem poprzez wykonanie zdjęcia. Aplikacja MobilnySerwisant robi to samo ale daje również możliwość opisania zdjęcia krótkimi notatkami. Po zakończone pracy pracownik jednym kliknięciem wysyła wszystkie zdjęcia i notatki na serwer, gdzie pracodawca/kierownik może ocenić pracę i wygenerować dokument z historią zlecenia. Takie rozwiązanie ułatwia dokumentowanie zleceń, zaoszczędza czas na przesyłanie zdjęć poprzez e-mail i ich porządkowanie. Więcej informacji wraz z filmem dostępne jest pod adresem www.mobilnyserwisant.pl.

Mobilnyserwisant.pl - tablet i telefon