15.02.2022
Firma Vertica Łukasz Rutkiewicz otrzymała wsparcie umożliwiające realizację projektu badawczo-rozwojowego pn. „Kasety wentylacyjne do stosowania w lecznictwie i rehabilitacji wykonane z materiału EPP”.

Otrzymane wsparcie umożliwi realizację prac B+R prowadzących do opracowania projektu wzorniczego kaset wentylacyjnych wykonanych z innowacyjnego tworzywa EPP. Kasety mają być przeznaczone do stosowania w medycynie, opiece nad ludźmi obłożnie chorymi, opiece nad ludźmi starszymi, którzy z racji wieku i schorzeń większość czasu przebywają w łóżku lub na wózku inwalidzkim. Kasety mają służyć do wentylowania powierzchni, na której leży bądź siedzi pacjent.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 321 871,50 zł. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 273 590,76 zł (85%)

07.04.2020

W wyniku postępowania ofertowego w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.”Opracowanie innowacyjnego systemu opakowań termicznych z materiału EPP” wyłoniony został podmiot, który tę usługę będzie realizował. Jest to Kolegium Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2,
85-229 Bydgoszcz. Więcej szczegółów w poniższych dokumentach:

Protokół z postępowania ofertowego

Oświadczenie o braku powiązań

07.04.2020

W wyniku postępowania ofertowego w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.”Opracowanie wzorów styropianowych rozet przysufitowych” wyłoniony został podmiot, który tę usługę będzie realizował. Jest to Kolegium Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2,
85-229 Bydgoszcz. Więcej szczegółów w poniższych dokumentach:

Protokół z postępowania ofertowego

Oświadczenie o braku powiązań

17.03.2020

Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie innowacyjnego systemu opakowań termicznych z materiału EPP”. Szczegóły w załączniku poniżej:

http://www.vertica.pl/ue/KPAI2019/Zapytanie_ofertowe_Vertica-opakowania_EPP.pdf

 

17.03.2020

Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie wzorów styropianowych rozet przysufitowych”. Szczegóły w załączniku poniżej:

http://www.vertica.pl/ue/KPAI2019/Zapytanie_ofertowe_Vertica-rozety_EPS.pdf

 

30.12.2019

Firma Vertica Łukasz Rutkiewicz otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie wzorów ram obrazów i luster wykonanych z twardego styropianu”.

Celem niniejszego projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego obejmującego opracowanie 15-stu nowych wzorów 3D dla ram luster, obrazów wykonanych ze styropianu oraz inwestycje w środki trwałe w zakresie narzędzi (form) niezbędnych do rozpoczęcia produkcji owych ram.

Efektem projektu jest wdrożenie do oferty 15-stu nowych wzorów 3D dla ram luster, obrazów wykonanych ze styropianu za sprawą zakupionych środków trwałych w zakresie narzędzi (form) umożliwiających produkcję owych ram.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Wartość projektu ogółem wynosi: 1 752 381,00 zł Wartość dofinansowania za środków Unii Europejskiej wynosi: 910 995,00 zł

14.06.2019

W wyniku postępowania ofertowego w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi doradczej i wdrożeniowej pt. „Opracowanie nowych wzorów 3D dla paneli ściennych wykonanych ze styropianu” wyłoniony został podmiot, który tę usługę będzie realizował. Jest to firma TRS Design sp. z o.o., Szosa Gdańska 34, 86-031 Osielsko. Więcej szczegółów w poniższym dokumencie:

http://www.vertica.pl/ue/235/wybor_wykonawcy/wybor_wykonawcy_14062019.pdf

 

23.05.2019

W związku ze zmianami wprowadzonymi do trwającego zapytania ofertowego na opracowanie nowych wzorów 3D dla paneli ściennych wykonanych ze styropianu udostępniamy uaktualnione załączniki wraz z listą wprowadzonych poprawek.

http://www.vertica.pl/ue/235/zmiana_23052019/Zapytanie_ofertowe_Vertica2.3.5_realizacjaV2.pdf

http://www.vertica.pl/ue/235/zmiana_23052019/Zmiana_tresci_zapytania_ofertowego.pdf

 

06.05.2019

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców ogłaszamy zapytanie ofertowe.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi pn. „Opracowanie nowych wzorów 3D dla paneli ściennych wykonanych ze styropianu”

Poniżej są linki do dokumentów niezbędnych do złożenia oferty:

http://www.vertica.pl/ue/235/zapytanie_06052019/Z1_Wzor_formularz.doc

http://www.vertica.pl/ue/235/zapytanie_06052019/Z2_umowa.docx

http://www.vertica.pl/ue/235/zapytanie_06052019/Zapytanie_ofertowe_Vertica_2.3.5.pdf

 

21.11.2018
Firma Vertica Łukasz Rutkiewicz otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie nowych wzorów 3D dla paneli ściennych wykonanych ze styropianu”
Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego 14-stu nowych wzorów 3D dla paneli ściennych wykonanych ze styropianu oraz inwestycje w środki trwałe w zakresie narzędzi (form) niezbędnych do rozpoczęcia produkcji.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.
Wartość projektu ogółem wynosi: 1 628 126,40 zł Wartość dofinansowania za środków Unii Europejskiej wynosi: 877 328,00 zł

09.12.2016

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy o uzyskaniu dofinansowania na projekt badawczo-rozwojowy o nazwie „Opracowanie innowacyjnego w skali kraju produktu – płyt z materiału EPP do izolacji/tłumienia uderzeń oraz hałasu”. Celem niniejszego projektu jest opracowanie dla firmy Vertica Łukasz Rutkiewicz nowego, innowacyjnego w skali kraju produktu – płyt z EPP. EPP jest to buy essay paper onlineч oznaczenie tworzywa sztucznego dokładniej polipropylenu spienionego paper writer stosowanego w produkcji m.in. opakowań wielokrotnego użytku, produktów technicznych w szczególności tam, gdzie wymagana jest wysoka sprężystość przy powtarzającym się obciążeniu statycznym i dynamicznym.

Płyty wytworzone z EPP charakteryzować się będą izolacją akustyczną oraz termoizolacyjnością, przy tym spełniając swoją rolę związaną z bezpieczeństwem osób przebywających na podłożu wykonanym z płyt EPP – na placach zabaw, na salach gimnastycznych, w miejscach publicznych (np. halach) gdzie odbywają się masowe imprezy, pomieszczeniach dla dzieci – chroniąc przed urazami i jednocześnie zabezpieczając posadzkę np. wykładziny gumowe na salach gimnastycznych. Co więcej, płyty wg. projektu są niezwykle lekkie, co ułatwia transport oraz montaż płyt na podłożu.

W wyniku realizacji niniejszego projektu wnioskodawca uzyska innowacyjny w skali kraju produkt – płyty ze spienionego polipropylenu, który będzie posiadał zastosowanie w kładzeniu stałego podłoża, a także podłoża tymczasowego.
Wartość projektu ogółem wynosi 241 300,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 156 800,00 zł.
Projekt „Opracowanie innowacyjnego w skali kraju produktu – płyt z materiału EPP do izolacji/tłumienia uderzeń oraz hałasu‘’ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego type my essay w ramach Programu Operacyjnego buy essay paper online can i write my college essay in first person Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.