08.04.2019

Szanowni Państwo,

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi doradczej w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie nowych wzorów 3D dla paneli ściennych wykonanych ze styropianu” pragniemy zakomunikować, iż została wybrana zwycięska oferta. Najwięcej punktów w kategorii cena (100 ptk.) zdobyła firma Kuduare Consulting.

 

21.11.2018
Firma Vertica Łukasz Rutkiewicz otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie nowych wzorów 3D dla paneli ściennych wykonanych ze styropianu”
Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego 14-stu nowych wzorów 3D dla paneli ściennych wykonanych ze styropianu oraz inwestycje w środki trwałe w zakresie narzędzi (form) niezbędnych do rozpoczęcia produkcji.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.
Wartość projektu ogółem wynosi: 1 628 126,40 zł Wartość dofinansowania za środków Unii Europejskiej wynosi: 877 328,00 zł

 

28.03.2019

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców ogłaszamy zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi doradczej w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie nowych wzorów 3D dla paneli ściennych wykonanych ze styropianu.”

Poniżej są linki do dokumentów niezbędnych do złożenia oferty:

http://www.vertica.pl/ue/235/Zapytanie_ofertowe_Vertica2.3.5_brief.doc

http://www.vertica.pl/ue/235/umowa_vertica235_brief.docx

http://www.vertica.pl/ue/235/Z1_Wzor_formularz_Vertica_Vertica235_brief.doc

 

 

09.12.2016

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy o uzyskaniu dofinansowania na projekt badawczo-rozwojowy o nazwie „Opracowanie innowacyjnego w skali kraju produktu – płyt z materiału EPP do izolacji/tłumienia uderzeń oraz hałasu”. Celem niniejszego projektu jest opracowanie dla firmy Vertica Łukasz Rutkiewicz nowego, innowacyjnego w skali kraju produktu – płyt z EPP. EPP jest to buy essay paper onlineч oznaczenie tworzywa sztucznego dokładniej polipropylenu spienionego paper writer stosowanego w produkcji m.in. opakowań wielokrotnego użytku, produktów technicznych w szczególności tam, gdzie wymagana jest wysoka sprężystość przy powtarzającym się obciążeniu statycznym i dynamicznym.

Płyty wytworzone z EPP charakteryzować się będą izolacją akustyczną oraz termoizolacyjnością, przy tym spełniając swoją rolę związaną z bezpieczeństwem osób przebywających na podłożu wykonanym z płyt EPP – na placach zabaw, na salach gimnastycznych, w miejscach publicznych (np. halach) gdzie odbywają się masowe imprezy, pomieszczeniach dla dzieci – chroniąc przed urazami i jednocześnie zabezpieczając posadzkę np. wykładziny gumowe na salach gimnastycznych. Co więcej, płyty wg. projektu są niezwykle lekkie, co ułatwia transport oraz montaż płyt na podłożu.

W wyniku realizacji niniejszego projektu wnioskodawca uzyska innowacyjny w skali kraju produkt – płyty ze spienionego polipropylenu, który będzie posiadał zastosowanie w kładzeniu stałego podłoża, a także podłoża tymczasowego.
Wartość projektu ogółem wynosi 241 300,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 156 800,00 zł.
Projekt „Opracowanie innowacyjnego w skali kraju produktu – płyt z materiału EPP do izolacji/tłumienia uderzeń oraz hałasu‘’ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego type my essay w ramach Programu Operacyjnego buy essay paper online can i write my college essay in first person Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.