Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że firma Vertica ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy badań naukowych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań naukowych prowadzących do opracowania koncepcji, dokumentacji technicznej i modelu elementu systemu płyt wykonanych z materiału EPP do izolacji/tłumienia uderzeń oraz hałasu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w zakresie Poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”, a dotyczących projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego w skali kraju produktu – płyt z materiału EPP do izolacji/tłumienia uderzeń oraz hałasu”.

Szczegóły postępowania dostępne są pod adresem: Zapytanie ofertowe