Firma Vertica otrzymała dotację w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt znak WND-POIG.05.04.01-04-019/13 pn. ” Ochrona patentowa cyfrowego modelowania powierzchni rzeczywistych”.

Celem projektu jest rozpoczęcie międzynarodowej procedury patentowej dla wynalazku będącego własnością firmy na obszarze EPC oraz Stanów zjednoczonych.

Budżet projektu: 390 000,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 273 000,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 06.05.2014 – 30.08.2015.

ue innowacyjna gospodarka