Uzyskaliśmy wsparcie unijne w ramach programu 8.2.

Szanowni Państwo, Z radością informujemy, że firma Vertica przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie internetowego systemu B2B polegającego na automatyzacji procesów oraz integracji informacji w systemach informatycznych”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego…

Details